Pakalpojumi

Darījumi ar nekustamo īpašumu

  1. Nekustamā īpašuma pirkšanas – pārdošanas līgumu sastādīšana un analīze;

  2. Nekustamā īpašuma ķīlas noformēšana (hipotēka);

  3. Dzīvojamo telpu īres un nedzīvojamo telpu nomas līgumu sastādīšana un analīze;

  4. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana;

  5. Īres un nomas līgumu laušana pārrunu vai tiesas ceļā;

  6. Klienta interešu pārstāvība tiesā;

  7. Hipotēkas noformēšana un līgumu reģistrācija Zemesgrāmatā.